četrtek, 04. junij 2009

NA POT

Today I was preparing my trees for exhibition in St. Veit. Because there will be enough Slovenian trees, all for Slovenian bonsai club, and because my first task there will be demonstration, I decided that I'll exhibit Grahka (Pea). Only six month after first design it is ready for big stage! With ancient plant and scroll it will be nice composition!

Danes sem urejal drevesa za razstavo v St. Veitu. Glede na to, da se bo na koncu vendarle nabralo dovolj slovenskih dreves, ki bodo zastopala barve SBK v Avstriji, in glede na to, da bo moja prva naloga tam demonstracija, sem se odločil, da bom na razstavi predstavil Grahko. Samo pol leta po oblikovanju bo torej že nastopila na velikem odru! S spremljevalno rastlino in slikarskim zvitkom bo na koncu nastala prav lepa kompozicija!

I moved disturbing wire, oiled pot, arranged crown a little and that was it. See you in St. Veit!
Odstranil sem motečo žico, naoljil posodo, malce uredil krošnjo in to je to. Vidimo se v St. Veitu!

Ni komentarjev: