nedelja, 07. junij 2009

ŠT. VID

The 4. Alpe-Adria exhibition in St. Veit, Austria, is over. In the city house in the middle of medieval town, in the shadow of fairy-tail castle, our Austrian friends prepared a nice exhibition. Well, my Chamaecyparis won one of the prizes, but my main task this weekend was a demonstration on Andrej's juniper.


4. mednarodna razstava Alpe-Adria v Št. Vidu na avstrijskem Koroškem je za mano. V rotovžu sredi srednjeveškega mesteca, v senci pravljičnega gradu, so avstrijski prijatelji v krasnem okolju pripravili simpatično razstavo. Dobro, s pacipreso sva odnesla eno od nagrad, ampak moja glavna naloga ta konec tedna je bila demonstracija na Andrejevem brinu.


The material was one big juniper bush. In this bush only expert's eyes sow a future bonsai ... First we analyzed it in details. Our first plan, prepared last week, was changed after debate with other masters. We decided to do non-classical and attractive design.

Materijal je bil en velik brinov grm, v katerem so bodoči bonsaj videle le izurjene oči ... Najprej sva se poglobila v podrobno analizo in predebatirala vse možnosti. Najin prvotni načrt, ki sva ga pripravila prejšnji teden, sva po daljši analizi, pri kateri so sodelovali tudi drugi mojstri, spremenila in se odločila za nekoliko neklasičen a atraktiven dizajn.


Then we started to work on dead wood. We cleaned and shaped it. The dead wood will be a main feature on this bonsai in the future. But there is still a lot of work to do.

Sledilo je dolgotrajno delo na suhem lesu, ki sva ga očistila in na grobo oblikovala. Suh les bo v bodočnosti ena glavnih atrakcij tega drevesa, na njem je še veliko dela.

Then we shaped the thickest brunch, which determinate the whole design. This was a critical moment of whole shaping. We protected the brunch with two layers of rafia and with plastic bandage. The shaping of big brunch was successful and we moved on to wiring a smaller brunches.

Potem je prišlo na vrsto krivljenje najdebelejše veje, ki pravzaprav določa dizajn. To je bil kritičen trenutek celotnega oblikovanja. Vejo sva zaščitila z dvema plastema rafije in plastičnega traku. Krivljenje je povsem uspelo in v miru sva se lahko lotila žičenja manjših vej.

At the end of the first day the first brunch was roughly styled, but there was still a lot of work.

Ob koncu prvega dne je bila na grobo oblikovana prva veja, čakalo naju je še veliko dela.In Sunday we continued with wiring and shaping the top of the tree. Another bending of rafia protected brunch was successfully done.

V nedeljo sva nadaljevanja z žičenjem in oblikovanjem vrha. Še eno pomembno krivljenje z rafijo in plastičnim trakom zaščitene veje, za katero sva porabila kar nekaj časa, da sva bila na koncu zadovoljna.

And finally: bonsai is emerging out of the bush.

Iz grma se je počasi začel prikazovati bonsaj:

This is the photo after first styling. A bonsai with great future was created. Skeleton is done and after a year or two also the crown will fill out. The main attraction is movement and of course the dead wood with great jins. When you are looking at this tree, you can free your mind easily ...

To je slika po končanem prvem oblikovanju. Iz grma je nastal bonsaj, ki ima pred sabo sijajno prihodnost. Okostje je oblikovano, v letu ali dveh bo na svojem mestu tudi krošnja, ki se bo zgostila in zapolnila prostor. Glavna atrakcija je gotovo izjemno gibanje in suh les z džini. Domišljija ob takem drevesu kar poleti ...
I am satisfied with the result. Even more, because I know how this tree will look in a year or two. Plastic and rafia will disappear from the brunch, which will be a half thinner then now. The clouds of green mass will make the crown perfect. And then just perfect pot is still needed ...
Demonstration in St. Veit was turned into a kind of workshop - without a moderation and without a real public. I don't like that. And I realized that working with so much disturbing elements, with so many different advices and "advices", ideas, is not the kind I like. Such environment makes me angry. I like to follow my plan and I like to feel energy which the tree sends to me. But when this anger is overcome, the tree sucks me into it. And this was so even this time. In Saturday I would be easily working late into the night, until the tree would be finished. Andrej, Thanks for opportunity to work on such great tree, I hope that you enjoyed as much as I did!

Z rezultatom sem zadovoljen. Tudi zato, ker vem, kako bo drevo izgledalo čez leto ali dve. Rafije in plastike ne bo več na veji, ki bo zato zgledala vsaj za polovico tanjša. Oblački bodo zapolnili krošnjo. Potem pa samo še prava posoda ...
Demonstracija v Št. Vidu se je izrodila v nekakšno delavnico - brez moderacije in brez prave publike. Spoznal sem, da mi delo, pri katerem je preveč motečih elementov, predvsem različnih nasvetov in "nasvetov", idej z vseh strani, ne sede. Postanem razdražen. Rad sledim svojemu načrtu in energiji, ki mi jo posreduje drevo samo. Toda, ko je ta nemir presežen, me drevo posrka vase. In tako se je zgodilo tudi tokrat. V soboto bi delo zlahka potegnil pozno v noč, dokler drevo ne bi bilo končano. Andrej hvala za priložnost, da sem lahko delal na tako vrhunskem drevesu, upam, da si užival vsaj približno tako, kot sem jaz!

2 komentarja:

Andrej Arnšek pravi ...

Veš, da sem užival! Nevem sicer zakaj se mi toliko zahvaljuješ, ko bi se le jaz moral, saj sem že dva drevesa oblikoval s tabo in močno upam, da bova še kakšnega 'spedenala' ;)

Anonimni pravi ...

Drevo je zopet vrhunsko. Res sta dober tandem.
Blaž