petek, 26. junij 2009

SREČANJE

Spring season is formally over. At Raje's place we ended a season which was so rich - from the start of the year until now. How many things happened! Really great season. Raje renovated his garden specially for this meeting, he build a tokonoma - there we will exhibit Tora's achievement:

Spomladanska sezona je uradno končana. S srečanjem pri Rajetu smo zaokrožili bogato dogajanje, ki nas je spremljalo vse od začetka leta. Koliko vsega se je zgodilo! Res odlična sezona. Raje je za to priložnost obnovil vrt, uredil tokonomo, kjer bova odslej lahko razstavljala Torine dosežke:


Then we held a demonstration on azalea. How we work? When we work on Raje's material he is the boss, I am a assistant and vice versa. But still we can learn from each other a lot. And this was so also this time.

Potem sva pred številnim občinstvom opravila še demonstracijo na azaleji. Kako delujeva? Ko delava na Rajetovem materijalu je šef on, jaz pa sem v vlogi asistenta in obratno. Še vedno pa se drug od drugega lahko veliko naučiva. Tudi tokrat je bilo tako!


The season is officially over, but for bonsaist there is never lack of work. Also this summer!
Sezona je uradno res končana, toda bonsajistu dela nikoli ne zmanjka. In tudi to poletje ne bo nič drugače!

Ni komentarjev: