petek, 13. november 2009

UČENJE

Tora expand its offer lately even on door-to-door education ... Marko did take this offer and order instructor at his home.

Tora je v zadnjem času razširila svojo ponudbo tudi na izobraževanje na domu. Marko je izkoristil to ugodnost in si inštruktorja naročil na dom.

I don't remember that one of my student would learn how to wire so quick as Marko did. It was enough that I show him once and his fingers worked almost without mistakes. Man has experiences with detailed work, his hobby was making little military figures, so ... We had a great time together.

Ne spomnim se, da bi kdo izmed mojih učencev kdaj tako hitro osvojil žičenje, kot ga je Marko. Dovolj je bilo, da sem mu enkrat pokazal in razložil osnove in njegovi spretni prsti so delovali skoraj brez napak. Človek ima pač izkušnje z natančnim delom, njegov hobi je bil izdelovanje vojaških figuric in finomotorika deluje brez težav. Dobro sva se imela.Marko working
Marko na deluOne of his knights ...
Eden od njegovih vitezov ...

Not bad for the first time!
Ni slabo za prvič!


Tomorrow there is already a new bonsai adventure - We'll organize a club workshop in Logatec. See you there!

Jutri je že na vrsti nova bonsajska dogodivščina - v Logatcu v okviru SBK organiziramo klubsko delavnico. Se vidimo!

Ni komentarjev: