ponedeljek, 14. december 2009

SNEG

This is first snow in this winter. As from fairy tale, all puffy ... Life in heights with all four seasons is a bless.

Tu je prvi sneg v tej zimi. Ves puhast in pravljičen. Življenje v širinah z izrazitimi letnimi časi je blagoslov.


In long winter evenings I'll read a master Kunio Kobayashi's book. It is from Max's shop in Metz. Good stuff. Very good stuff.

V zimskih večerih si bom krajšal čas s knjigo mojstra Kunija Kobajašija. Je iz Maxove trgovine v Metzu. Dobra stvar. Zelo dobra stvar.
In Saturday I am planning a workshop. Three students and advanced work on trees. Candidates please confirm your participation and take care of your trees in next days - tree for workshop must not be all wet and snowy ... We'll start at 9.00 in Tora!

V soboto 19. decembra pa bo na vrsti obljubljena delavnica. Trije študenti in poglobljeno delo na drevesih. Vsi trije, ki ste se prijavili, prosim potrdite svojo udeležbo in v naslednjih dneh poskrbite za svoja drevesa - na delavnico ne smejo priti namočena, zasnežena ... Začnemo ob 9.00 v Tori!

Ni komentarjev: