četrtek, 31. december 2009

SREČNO

I experienced two extremities in last few days: wild river Soča, which makes you full of respect and fear, and peaceful evening full of meditation on lake Petelinje.

V zadnjih dneh sem doživel dva ekstrema: divjo reko Sočo, ki človeka navda s strahospoštovanjem, na eni in mirnim, meditativnim večer ob Petelinjem jezeru.
And this is life: wild and inexorable, but when you understand it beautiful and peaceful. Bonsai is of course in that second part. Happy 2010!

In takšno je življenje: divje in neizprosno, a ko ga dojameš lepo in pomirjujoče. Bonsaji seveda sodijo v ta drugi del. Pa srečno 2010!

Ni komentarjev: