petek, 08. januar 2010

NAPREJ

In Tora we'll start with new season in Saturday, 16Th of January. There will be a new workshop for three students who want to expand their bonsai-knowledge. One spot is already taken (is that so Primoz?), two are still free. So, if you have a proper tree and desire for learning, then you are more then welcome!

Novo sezono bomo v Tori začeli v soboto 16. januarja. Nova delavnica za tri, ki si želijo poglobljenega študija bonsajizma. Eno mesto je že zasedeno (a ne Primož?), dve sta še prosti. Če imate svoje drevo in željo po znanju, se nam pridružite! Prijave na 041 241224 .And then we'll go to the Noelanders Trophy. In last few years Trophy become one of the most prestigious exhibition in Europe and one can not miss that. Raje will be the first Slovenian who'll exhibit his pine at this exhibition. Congratulations! This is just confirming of our right way. That Tora is on right way!

Potem pa bo tu že Noelanders Trophy. V zadnjih letih je to postala ena najprestižnejših razstav v Evropi in se je enostavno ne sme zamuditi. Raje bo kot prvi Slovenec na razstavi razstavljal svoj bor. Iskrene čestitke! Potrditev, da je najina pot prava. Da je Tora na pravi poti!
Ni komentarjev: