nedelja, 06. december 2009

OGENJ IN VODA

Even if I attach a million pictures and write a million words - they would not be able to describe all feelings of that magic night ...

Če pripnem še toliko slik in napišem še toliko besed - le-te ne bodo zmogle opisati občutkov tiste čarobne noči ...


We set in silence in original morning, one of the most beautiful for us and first for a small piece of new-born land. Big Island, Hawaii, 3. December 2009.

Tiho smo obsedeli v prvobitnem jutru, za nas enem najlepših, in prvem za košček novorojene zemlje. Neponovljivo. Havaji, 3. december 2009. 

Ni komentarjev: