torek, 28. avgust 2012

LITERATI

First time after demo in Warsaw, where this pine was shaped, I cut all the wire. I also removed remaining rafia and then wired the tree again. Much less wire was needed and the branches produce buds also way back. A year more and the tree will be showable.
 
Prvič potem, ko sem rdeči bor oblikoval na demonstraciji v Varšavi, sem drevo popolnoma razžičil. Odstranil še preostalo rafijo in drevo ponovno ožičil. Potrebno je bilo veliko manj žice, veje se lepo gostijo tudi nazaj. Še kakšno leto, pa bo že primeren za razstavo.
 
Pine after all the wire was cut off

After re-wiring
 
2010 - material
 
It will never be such quality as a new Tomaž's tree. He worked on a white pine today, getting familiar with it and prepared it for autumn.
 
Nikoli sicer ne bo takšnega kalibra, kot je nova Tomaževa pridobitev. Z belim borom se je v ateljeju ukvarjal danes, ga spoznaval, pripravljal na jesen.
 
Tomaž and his pine
 
P.S.: In Thursday we'll start with weekly workshops. All members of Tora group are invited, but a new members are welcomed too!
 
P.S.: V četrtek začenjamo z rednimi tedenskimi srečanji. Vabljeni vsi člani skupine Tora, pa tudi tisti, ki bi se radi skupini pridružili na novo! 

Ni komentarjev: