sobota, 25. avgust 2012

POLKASKADA

Last few days I was working on juniper that I found as material three years ago in Marek Gajda's garden in Warsaw. Marek did bring this juniper to me to Noelanders trophy two years ago, since then the tree is in my garden. This is another example how the trees, which should live their lives at one place with roots deep in the ground, travels around the world and make bonsai artists happy.
 
Zadnje dni sem delal na brinu, ki sem ga pred tremi leti odkril med materijalom v vrtu Mareka Gajde v Varšavi. Marek mi ga je potem pred dvema letoma prijazno pripeljal na Noelanders Trophy v Belgijo, od takrat je v mojem vrtu. Še en primer, kako drevesa, ki bi po definiciji morala vse svoje življenje preživeti na enem mestu, trdno ukoreninjena, potujejo po svetu in osrečujejo bonsajiste.
 
I am working on this tree for almost one year now, during the summer it improved very well. After first shaping last year it lost one of important branches, so this spring I did shape a reserve branch instead. Now there is no problem, during the summer the juniper was very happy with a lot of sun, water and feed - now thinning of the crown and wiring was needed. This is a result after faze two. If I find the right pot (I already know what I am looking for) then I'll re-pot it next spring. Meanwhile I'll work on dead wood. There is a lot of work on dead wood, but the result will be spectacular!
 
Brin je v obdelavi nekaj manj kot leto dni in je čez poletje lepo napredoval. Po lanski prvi obdelavi je izgubil eno od pomembnejših vej, tako da sem spomladi uporabil zasilno rešitev iz rezervnih vej. Težav ni bilo več, brin je bil z obilico sonca, vode in hrane v mojem vrtu zelo zadovoljen - potrebno je bilo redčenje krošnje in novo žičenje. To je rezultat po drugi fazi razvoja. Če bom uspel najti primerno posodo (približno že vem, kaj iščem) ga bom spomladi že presadil, do takrat pa veliko delal na suhem lesu. Veliko, ogromno je še dela na suhem lesu, a rezultat bo spektakularen!

October 2011

After second faze
 
 
P.S.: Member of Tora school and one of my first students, Matej, is in one month Apprenticeship program at Mr. Tanaka's Aichien bonsai, Japan. I am really glad that Matej decided to go there to learn. He says hallo to all members of Tora school. When he'll come back I'll prepare a special workshop with him!
 
P.S.: Član šole Tora in eden mojih prvih učencev Matej, je te dni na enomesečnem šolanju pri mojstru Tanaku v Aichien bonsai na Japonskem. V veliko veselje mi je, da se je Matej odločil še poglobiti svoje znanje. Vsem članom Tore pošilja pozdrave. Ob njegovi vrnitvi se v delavnici obeta zanimivo srečanje!
 
 

Ni komentarjev: