petek, 31. avgust 2012

NINA

Nina and I, at forum SBK, we had an interesting debate about her Ulmus parvifolia. At the end I offered her a free basic workshop. As a sign of "truce" Nina brought a delicious tiramisu! :-)
 
Z Nino sva imela zanimivo debato na forumu SBK okrog njenega kitajskega bresta. Na koncu se je izšlo tako, da sem ji ponudil brezplačni tečaj, Nina pa je v znak "premirja" prinesla slasten tiramisu! :-)
 
Nina is studying art, painting, so the theory about aesthetics and shaping a bonsai tree is not something new for her. And as it turned out she is also handy with her fingers and she quickly learned the basics of wiring. She doesn't have a proper space for keeping bonsai trees for now, so she'll stick with her elm for now. But I believe that we'll meet her again!
 
Nina študira slikarstvo, torej ji teorija estetike in oblikovanja bonsaja ni tuja. Kot se je izkazalo, pa je spretna tudi s prsti, saj ji je žičenje kmalu šlo dobro od rok. Žal za zdaj še nima prostora, tako da bo ostala le pri kitajskem brestu, a verjamem, da jo bomo med bonsaji v prihodnje še srečali!
 

 
In the afternoon, with pleasant socializing, we officially opened the autumn season of Tora school. We worked a little, talked a lot and had a good time. From now on we'll have a workshop every week again!
 
Popoldne smo s prijetnim srečanjem uradno odprli jesensko sezono šole Tora. Malo smo delali, veliko govorili in se imeli fajn. Srečanja bodo zdaj spet tedenska!