nedelja, 19. maj 2013

RAZSTAVA

Saturday was a special day. After 11 years we in Slovenian bonsai club organized internally club show. What was visible at the first glimse was the fact that in those years huge step forward was done, as the trees on the club exhibition were at the level that any serious exhibition would not be ashamed of! There was also a really great atmosphere!
 
Sobota je bila poseben dan. Po 11-ih letih smo v Slovenskem bonsaj klubu spet organizirali interno klubsko razstavo. Kar je najprej padlo v oči je to, da je bil v teh letih napravljen ogromen korak naprej, saj so bila drevesa na mimogrede pripravljeni razstavi na nivoju, ki se ga ne bi sramovala niti kaka resna razstava! Dobre volje pa prav tako ni manjkalo!
 
 
On Sunday, Gorazd come to a course for beginners. He drowe down  from Tolmin and thus showed a great desire for knowledge. He would like to join the group in Solkan. The course is completed and barriers no longer exist. And his first own product is here!
 
V nedeljo je na tečaj za začetnike prišel Gorazd. Pripeljal se je iz Tolmina in že s tem pokazal veliko željo po znanju. Rad bi se pridružil podružnični skupini v Sollkanu. Tečaj je opravljen in ovir ni več. In prvi lastni izdelek je tudi tu! 
 
 

Ni komentarjev: