četrtek, 09. maj 2013

MRTEV LES

Regular weekly workshops in Tora school are planned until mid-June, at least, then the first part of the season will be over. Some rest will follow, time dedicated primarily to watering, after the summer we will work with full power again! This time, Aleš, two Tomažs and Miha enjoyed the trees. Aleš was working a lot on dead wood on the olive tree, the others enjoyed their time :-)
 
Redne tedenske delavnice v šoli Tora načrtujemo še vsaj do srede junija, potem bo prvega dela sezone konec. Nekaj počitka, ki bo namenjen predvsem zalivanju, po poletju pa s polno paro naprej! Tokrat so na drevesih uživali Aleš, dva Tomaža in Miha. Aleš je na veliko ustvarjal v suhem lesu na oljki, ostali pa vsak po svoje :-)
 
 


These days are marked with anticipation of reactions of newly collected yamadoris. Will they make it over the sensitive phase or not ... Well, the good news is that there are some excellent new trees already on the safe side!
 
Ti dnevi minevajo tudi v pričakovanju reakcije novo izkopanih jamadorijev. Ali se bodo prebili čez občutljivo fazo ali ne ... No, dobra novica je,da je nekaj izvrstnih novih dreves že na varni strani!

Ni komentarjev: