torek, 23. julij 2013

HITROST

Last time, at the SBK forum, it was opinion that some of us work too fast on the yamadoris. That the steps proceeds too quickly. My opinion is a little different - yamadoris must be prepared for styling. They deserve at least three years of careful preparation. I prefer more. But when the tree is ready, strong and firmly rooted, you can work on it relatively often and the result can be reached quickly. Then, of course, years of maturation and work on the details follows before the tree is ready for the show. But basically I am surprised that the guys who have collected a lot of excellent material, don't work on this material or there is no results yet. I was expecting that the Slovenian yamadoris will be on the exhibitions more and more, but for now is not so. Obviously we must still wait :-) On the other hand, it is now even more crystal clear how valuable is excellent material and how difficult it is to get from material to the bonsai which is ready for the exhibition.
 
Zadnjič je bilo na forumu SBK zapisano mnenje, da nekateri na jamadorijih delajo(mo) prehitro. Da si koraki sledijo prehitro. Moje mnenje je malce drugačno - jamadorije je treba na obdelavo, na oblikovanje pripraviti. Zaslužijo si vsaj tri leta skrbne priprave. Raje več. Ko pa je drevo enkrat zrelo, močno in dodobra vkoreninjeno, si koraki lahko sledijo relativno pogosto in do rezultata lahko pridemo hitro. Potem seveda sledijo še leta dozorevanja in dela na podrobnostih, da je drevo pripravljeno za razstavo. Ampak v bistvu me čudi, da fantje, ki so v preteklih letih izkopali ogromno vrhunskega materijala, na tem materijalu še ne delajo oz. rezultatov še ni. Pričakoval sem, da bo slovenskih jamadorijev na razstavah vedno več, pa za zdaj še ni tako. Bo očitno treba še počakati :-) Po drugi strani pa je zdaj vsem še bolj kristalno jasno, kako dragocen je vrhunski materijal in kako težko je iz materijala priti do razstavnega bonsaja.
 
Below is an example of Scots pine, which was collected by Miha, then the tree found it's way in to my garden. Even then, it was well-rooted, and I prepared it for another growing season. The first picture is from January 2012, the second is today, after work on jins and selection of buds. A year and a half. Of course, the tree is not yet ready for exhibition, but the trend is clear.
 
Spodaj je primer rdečega bora, ki ga je izkopal Miha, potem pa je drevo našlo pot v moj vrt. Že takrat je bilo dobro vkoreninjeno, jaz pa sem ga potem še eno rastno sezono pripravljal na oblikovanje. Prva slika je iz januarja 2012, druga je današnja, po delu na džinih in selekciji brstov. Leto in pol. Seveda drevo še ni pripravljeno na razstavo, ampak smer razvoja je jasna.
 
 

 
 
Not exactly a good example, because it is a relatively not promissing material, but I'm starting to like it more and more. If there was initially intended to exchange or sell, it is now almost clear that it will remain in my collection ...
 
Primer ni ravno dober, saj gre za relativno neobetajoč materijal, ki pa mi postaja vedno bolj všeč. Če je bil sprva celo namenjen za menjavo ali prodajo, je zdaj že skoraj jasno, da bo ostal v moji zbirki ...

Ni komentarjev: