ponedeljek, 29. julij 2013

POLETJE

Not so long ago the summer also for me was a time for resting, but in recent seasons, there is more and more work. Mature trees need a lot of constant work over the summer: pruning, wiring, pinching ... And because there are more and more "finished" bonsai in my collection, there is also more and more work to do!
 
Če je bilo še nedavno tega poletje zame tudi bonsajsko mrtev čas, je v zadnjih sezonah vedno bolj delovno. Drevesa, ki zorijo, potrebujejo veliko konstantnega dela tudi čez poletje: obrezovanje, žičenje, vršičkanje ... In ker je "dokončanih" bonsajev v moji zbirki vedno več, je tudi dela vedno več!
 

 

Ni komentarjev: