sobota, 13. julij 2013

DAMIJAN

Damjan began to work on this juniper in March 2010. At that time, I had some similar stock material and we started a new project.
 
Damjan je na tem brinu začel delat marca 2010. Takrat sem imel na zalogi nekaj podobnega materijala in z Damjanom sva začela nov projekt.
 
Starting material, March 2010

After first styling
 
Damjan at second styling in November 2011

After second styling, November 2011

After more than a year Damjan returned to the studio with juniper, ready for a new step. Juniper slowly gaining maturity, primary branches retained shape. We wired the new growth, and did a quick styling. We run out of time, so we couldn't do more. We'll continue next week: Shari, detailed styling of the crown ...
 
Po več kot letu premora se je Damjan z brinom vrnil v atelje, pripravljen na nov korak. Brin počasi pridobiva na zrelosti, primarne veje so obdržale obliko. Ožičila sva novo prirast, jo zredčila in na hitro oblikovala. Za kaj več je na tokratni seansi zmanjkalo časa. Nadaljevala bova naslednji teden: šari, podrobno urejanje krošnje ...
 


After wiring, still some work to do ...

Ni komentarjev: