sreda, 28. maj 2014

PRIPRAVE

Preparations for the VI. International bonsai exhibition in the congress center Mons in Ljubljana are in the final stage. As always, these days are full of work, coordination, telephone calls and e-mails. When in the Saturday all will began, most of the work will be done ...
 
Priprave na VI. Mednarodno razstavo bonsajev v kongresnem centru Mons v Ljubljani so v zadnji fazi. Kot vedno je v teh dneh ogromno dela, usklajevanja, telefonskih klicev in elektronske pošte. Ko se bo v soboto vse skupaj začelo, bo večina dela opravljenega ...

 

Program:
SATURDAY, 31. MAY:
9.00 – OFFICIAL OPENING
10.00-17.00 SIMULTANEOUS DEMONSTRATIONS: ANDREA MELLONI (GER), SANDOR PAPP (HUN), SLOVENIAN ARTISTS
11.00 GUIDED TOUR, TREES CRITIQUE: TOMAŽ KOVŠCA (SLO)
16.00 LECTURE ON BONSAI AGRONOMY, LUCA BRAGAZZI (ITA)
19.00 END OF FIRST DAY
21.00 GALA DINNER AND ANNOUNCEMENT OF THE BEST TREES
SUNDAY, 1. JUNE:
9.00 OPENING OF THE SECOND DAY
9.30-16.00 SIMULTANEOUS DEMONSTRATIONS: ANDREA MELLONI (GER), SANDOR PAPP (HUN), SLOVENIAN ARTISTS
17.00 OFFICIAL CLOSURE OF EXHIBITION

Program:
SOBOTA, 31. MAJ:
9.00 – URADNA OTVORITEV RAZSTAVE
10.00-17.00 SIMULTANE DEMONSTRACIJE: ANDREA MELLONI (NEM), SANDOR PAPP (MADŽ), SLOVENSKI BONSAJISTI
11.00 – VODENI OGLED RAZSTAVE, KRITIKA DREVES: TOMAŽŽ KOVŠŠCA (SLO)
16.00 – PREDAVANJE O AGRONOMIJI BONSAJA, LUCA BRAGAZZI (ITA)
19.00 – KONEC PRVEGA DNE
21.00 – GALA VEČERJA IN RAZGLASITEV NAJBOLJŠŠIH DREVES
NEDELJA, 1. JUNIJ:
9.00 – ODPRTJE DRUGEGA DNE RAZSTAVE
9.30-16.00 – SIMULTANE DEMONSTRACIJE: ANDREA MELLONI (NEM), SANDOR PAPP (MADŽ), SLOVENSKI BONSAJISTI
17.00 – URADNO ZAPRTJE RAZSTAVE
 
Of course I have a lot of work also with my trees, preparing them for exhibition. I'll exhibit four trees; I also prepared this big white pine for my customer. It is a stereotypical bonsai, which will certainly garnered a lot of interest among the visitors. You are welcome!
 
Seveda imam ogromno dela tudi z svojimi drevesi, ki jih pripravljam na razstavo. Razstavil bom štiri; za razstavo pa sem za stranko pripravil tudi ta veliki beli bor. Gre za stereotipen bonsaj, ki bo med obiskovalci gotovo požel veliko zanimanja. Vabljeni!
 
 
 

Ni komentarjev: