sreda, 27. avgust 2014

DELO

More and more trees going through TORA studio, experiencing transformation and begining or continuing their bonsai path. This time I present two examples of not-so-good material, as they were the last examples, but with proper work nonetheless both trees can become a beautiful bonsai in a few years. This is in fact only the beginning of their journey.
 
Vedno več dreves gre skozi TORA atelje, doživljajo preobrazbo in začenjajo ali nadaljujejo bonsajsko pot. Tokrat predstavljam dva primera ne tako dobrega materijala, kot so bili zadnji primeri, a z dobrim delom vseeno obe drevesi lahko v nekaj letih postaneta lepa bonsaja. To je namreč šele začetek njune poti.
 
Black Pine is from Rok's collection, in his garden he has remarkable trees, but here and there one can find a specimen which will require a little more effort. The tree has great old crust, now one must work on the compactness of the crown:
 
Črni bor je iz Rokove zbirke, Rok ima v svojem vrtu izjemna drevesa, tu in tam pa se najde tudi primerek, ki bo potreboval nekoliko več truda. Drevo odlikuje stara skorja, zdaj bo treba delati na kompaktnosti krošnje:
 

 
Peter's Spruce is interesting because of the natural shari and jins; green is far from the trunk, so the branches shortening will be the main task in the following years:
 
Petrova smreka je zanimiva zaradi naravnega šarija in džinov; zelenje je daleč od debla, zato bo krajšanje vej v naslednjih letih glavna naloga:
 
 

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Nisem še slišal, da bi drevesno skorjo po angleško poimenovali crust. Ustreznejši izraz bi bil bark.

Tomaž Kovšca pravi ...

Yes, the more apropriate word is bark. Thank you!