sobota, 30. avgust 2014

JRP

Rok trusted me to take care over his collection in which one can find some top trees. Japanese red pine, Akamatsu, Pinus densiflora, in the sumo style is certainly one of them. It is an excellent material, purpose-cultivated for bonsai, practically without any mistake; has good movement, tappering, branches in the right places. Nebari more than 20 cm at 37 cm height. But in the last few years has been completely neglected and will need some work to be back in top form.
 
Rok mi je zaupal urejanje njegove zbirke v kateri je tudi nekaj vrhunskih dreves. Japonski rdeči bor, akamatsu, Pinus densiflora, v sumo slogu je gotovo eno izmed njih. Gre za vrhunski materijal, namensko vzgajan za bonsaj, praktično brez napak; ima dobro gibanje, ožanje, veje na pravih mestih. Nebari dobrih 20 cm pri 37 cm višine. Toda v zadnjih nekaj letih je bil povsem zanemarjen in potrebno bo kar nekaj dela, da bo ponovno v vrhunski formi.
 
Akamatsu as arrived to TORA atelier
 
To make the maintenance easier it was planted in too big and too deep pot, improper watering and fertilizing is reflected in the different sized needles, crown structure began to lose. The first task was therefore restoring the structure, selection of buds and after a long time wiring the branches. Work took me quite some time but after the first intervention it is clear that this will be a great tree.
 
Zaradi lažjega vzdrževanja je bil posajen v preveliko in pregloboko posodo, nepravilno zalivanje in gnojenje se odraža na različno velikih iglicah, struktura krošnje se je začela izgubljati. Prva naloga je torej bila obnavljanje strukture, selekcija brstov in po dolgem času žičenje vej. Delo mi je vzelo kar nekaj časa a že po prvem posegu je jasno, da bo to vrhunsko drevo.
 
Akamatsu after first intervention, August 2014
 
Now the tree will receive some rest, controlled watering and fertilization. In spring it will be re-potted in a more appropriate pot, in summer fine re-wired. And maybe ready for exhibition!
 
Zdaj bo drevo deležno nekaj počitka, nadzorovanega zalivanja in gnojenja. Spomladi bo presajeno v primernejšo posodo, poleti pa ponovno fino ožičeno. In morda pripravljeno na razstavljanje!

Akamastu as arrived in studio, white background

After first intervention, August 2014

Thumb up!

Ni komentarjev: