petek, 07. januar 2011

LEV

From last night even members of Lions club Ljubljana knows what is real bonsai. Lecture about bonsai art was a success. Their wonder at myth bustering lecture ended in enthusiasm. This is a clear evidence that we must take our job of spreading the knowledge very seriously.

Od sinoči tudi člani Lions kluba Ljubljana vedo, kaj je pravi bonsaj. Predavanje in predstavitev umetnosti članom je povsem uspela; njihovo čudenje ob razbijanju mitov, ki je na koncu prešlo v navdušenje, je jasen dokaz, da moramo nalogo širjenja znanja jemati zelo resno.


Lectures, demonstrations, learning those who want to, even though they are not so prestigious society as last night, gives me a great joy and satisfaction. And calendar is filling out nicely ...

Predavanja, demonstracije, učenje uka željnih, pa čeprav ne gre za tako prestižno družbo, kot je bila sinočnja, mi je vedno bolj v veselje in zadovoljstvo. Koledar pa se lepo polni ...

Ni komentarjev: