nedelja, 30. januar 2011

TRENING

The first peak of the season in TORA is coming, February and March are usually the most popular months among students. Today Matej and Henrik came in for basic workshop. Matej cashed voucher he get for a gift, Henrik has take a workshop alone. Both with one goal: to know the secrets of bonsaism. After an hour of theory and breaking some myths, we went to see bonsai trees and collection of first class yamadoris. Then the work on junipers started. This time also Raje joined on work with small trees. More of us, merrier it is! And time passed by ...  

Bliža se prvi vrhunec sezone poučevanja v šoli TORA, februar in marec sta običajno med učenci najbolj popularna meseca. Tokrat sta se na tečaju za začetnike oglasila Matej in Henrik. Matej je izkoristil bon, ki ga je dobil za darilo, Henrik si je tečaj privoščil sam. Oba pa z istim ciljem: spoznati skrivnosti bonsajizma. Po urici teorije in razbijanju običajnih mitov, ogledu zbirke bonsajev in vrhunskih jamadorijev, je sledilo praktično delo na kitajskih brinih. Natančnemu delu na malih drevesih se je v tem delu tokrat priključil tudi Raje. Več nas je, bolj je veselo! In čas je še hitreje minil ...
 Matej and Henrik showed a lot of enthusiasm, patience and they enjoyed learning. I take work on this junipers as training for new talent contest at EBA convention in Germany this autumn, where I'll be representing Slovenia. In February I am planning a workshop for advanced students; there will be room for three students! 

Matej in Henrik sta pokazala veliko mero intuziazma, potrpežljivosti in z veseljem srkala znanje. Meni delo na teh brinih pride zelo prav kot trening za jesenski nastop na tekmovanju novih telentov v Nemčiji, kjer bom zastopal Slovenijo. V februarju načrtujem delavnico za izkušene bonsajiste, tako kot prejšnjo zimo, bo tudi tu prostora za tri študente!

Ni komentarjev: