sreda, 02. februar 2011

MATER

Grey winter morning developed into full-filed day. Even sun break trough clouds. After some clicks on FB we, Roland and me, were on our way to yamadori hunting. Red pines are my obsession for quite some time now, beside junipers they are my favorite species. So we went to explore new habitat, which not turn out so good. After an hour of walking we went back to our car and drove to my old hunting ground - a real paradise for red pines. (Well for quite some time this is not only "mine", isn't so Janez O. ;-) ) Even though I was there for many times the ground is so waste and there is so much material, that you can always find something new. Even this time I was not disappointed.

Sivo zimsko jutro se je razvilo v izpolnjen dan. Pa še sonce je posijalo. Z Rolandom sva se po nekaj klikih na FB-ju hitro dogovorila za lov na jamadorije. Že nekaj časa so rdeči bori moja obsesija, saj so poleg kitajskih brinov moja najbolj priljubljena bonsajska vrsta. In sva se najprej odpravila raziskovat novo lovišče, ki pa se ni izkazalo za preveč obetavno. Zato sva po slabi urici hoje odšla nazaj do avta in se odpeljala do mojega starega lovišča, pravega raja za rdeče bore. (Že dolgo to ni več samo "moje", a ne Janez O. ;-) ) Čeprav sem bil tam že nevemkolikokrat pa je območje tako veliko in materijal tako številčen, da se vedno najde kaj novega. Tudi tokrat nisem bil razočaran.


Meanwhile, as he looked at all this wealth, Roland whispered: " oh my God ..." I was in the same mood after exceptional finding, which I called "mother of all red pines" ... Well, probably it isn't so good, but I didn't yet see a red pine with such a movement. World class!

Med tem ko je Roland ob pogledu na vse to bogastvo vzdihoval: "o mater ...", sem bil sam podobnega mnenja ob izjemni najdbi, ki sem se ji čislal s kar: "mater vseh rdečih borov" ... Tako hudo najbrž ni, je pa dejstvo, da rdečega bora s takšnim gibanjem še nisem videl. Svetovna klasa!


To je samo detajl debla ...
This is only a detail of the trunk ...

I'll be back at appropriate time to collect. Now it is a right time for such trips, to locate the trees which will be collected in spring: days are already longer and there is not too much snow in the lower hills.  

Ponj se vrnem ob pravem času; sicer pa je zdaj kar pravi čas za take izlete, za lociranje dreves, ki jih bomo izkopali spomladi: dnevi so že daljši, snega v nižinah tudi ni preveč.

Ni komentarjev: