nedelja, 27. februar 2011

DELAVNICA

Yesterday I couldn't stay in Sempas till the end of the club's workshop. Members of Slovenian bonsai club were gathered at first spring workshop hosted by David and his Severnoprimorska section. Some new faces, all satisfied, weather was so good that we moved a part of workshop outside and enjoyed the sun. Good trees, most of them even top quality, I was impressed by David's Prunus mahaleb with amazing movement. From such a material a fantastic bonsai can be done.

Žal včeraj nisem mogel ostati v Šempasu do konca klubske delavnice. Člani Slovenskega bonsaj kluba smo se zbrali na prvi spomladanski delavnici, gostitelj je bil David z svojo Severnoprimorsko sekcijo. Nekaj novih obrazov, vsi zadovoljni, vreme pa nam je tako služilo, da smo del delavnice preselili kar na prosto in uživali v soncu. Dobra drevesa, večina kar vrhunskih, navdušila me je Davidova rešeljika z izjemnim gibanjem. Iz takega materijala res lahko nastane fantastičen bonsaj.

In our club such or even better material is not rare. I am looking forward for next workshops!

V našem klubu takšnega in morda celo še boljšega materijala ne manjka. Veselim se naslednjih delavnic!

Ni komentarjev: