ponedeljek, 14. februar 2011

BONSAJSKI VIKEND

This was a ... bonsai-weekend! :-)  In Saturday me and Tomaz were wandering around in Karst and enjoyed a great nature, nice afternoon ended chatting at Valter's stone table.

Ta konec tedna je bil ... bonsajski! :-)  V soboto sva s Tomažem vandrala po Krasu in uživala v čudoviti naravi, popoldne pa zaključila z debato za kamnito mitzo pri Valterju.


Sunday was busy again. Blaz asked me for help at juniper shaping, Grega used this day for basic workshop. Grega is curious guy, he has a lot of interesting questions about bonsai, bonsaism impressed him much. Even after he did wired ALL branches on spruce.  

V nedeljo pa spet bolj delavno. Blaž me je prosil za pomoč pri oblikovanju brina, delavnico pa je izkoristil tudi Grega, ki je prišel na tečaj za začetnike. Grega je zvedav fant, ki je imel ogromno zanimivih bonsajskih vprašanj in ga je bonsajizem navdušil. In to tudi po tem, ko je moral ožičiti VSE veje in vejice na smreki.


Blaz worked on Juniperus chinensis with interesting movement and a lot of dead wood. This time we didn't go all the way with shaping, because we decided that is better to rest a tree for a while. Beside that also our time was running out ;-) . We positioned all main  branches and set a nice future for this juniper. Adrian, who came all the way from Cakovec, Croatia, was observing all together and he saw how the work in Tora is held. International students are mostly welcomed in Tora!

Blaž je delal na kitajskem brinu z zanimivim gibanjem in ogromno suhega lesa. Tokrat z oblikovanjem nisva šla do konca, ker sva ocenila, da je drevesu bolje dati nekaj počitka, poleg tega pa nama je tudi časa že zmanjkovalo ;-) . Pozicionirala sva vse glavne veje in brinu določila lepo prihodnost. Z natančnim dizajnom se bova ukvarjala kasneje. Vse skupaj je pozorno opazoval Adrian, ki je prišel na obisk iz Čakovca na Hrvaškem in spoznal način dela v Tori. Mednarodni študentje ste v Tori seveda prav tako nadvse dobrodošli!


Ni komentarjev: