četrtek, 03. marec 2011

GOST

Growing ficus and all other tropical species in our latitude is very difficult. It is like someone in tropic region would tray to grow Picea or Larix. I have only one such tree, ficus, it is my friend for last four years. It is fun to working on it while waiting to winter finally move away. And if I remember what a start we have, I must say that it came a long way: 

Gojenje fikusov in sploh vseh tropskih vrst v naših zemljepisnih širinah je zelo težavno. Podobno kot bi v tropih kdo skušal gojiti smreko ali pa macesen. Imam samo eno takšno drevo, fikus, s katerim sva prijatelja zadnja štiri leta. Ob čakanju na to, da zima končno le odide, je ukvarjanje z njim kar zabavno. In če se spomnim, kakšen je bil najin začetek, je kljub vsemu zelo napredoval:

January 2008 

Just for height feeling

 March 2011


In Spring I'll move it outside, on air, then I'll defoliate it and do some fine wiring. And then it will accumulate some needed power for next hard winter ...

Spomladi pa hitro ven, na zrak, čaka ga novo razlistenje in natančno žičenje. In seveda nabiranje moči za novo težko zimo ... 

Ni komentarjev: