torek, 22. marec 2011

FUL

Today was fulfilled with bonsaism. Great weather made all even more nice - truly first day of spring! In the morning me and Natasha were working on Carpinus betulus. Not nice material, without movement, but with enough branches that she could trained wiring. From bush she created nice crown. Natasha was a nice host!  

Za mano je bonsajistično izpolnjen dan. Da je bilo vse skupaj še lepše, je poskrbelo vreme - res pravi prvi pomladni dan! Dopoldne sva z Natašo delala na gabru. Nesimpatičen materijal, brez gibanja, vendar že dovolj razvejan, da je lahko trenirala žičenje in iz grma ustvarila simpatično krošnjo. Nataša je bila prijeten gostitelj!In the afternoon I was helping Primoz with re-poting his Chamaecyparis. After a few years of work on them he decided to re-pot them into first bonsai pots. This could be even final pots. Especially the second one which fit the tree perfectly! "Finally I could say that I have a bonsai at home," Primož said. But it is true. Now he'll have more will to do bonsai. This Chamaecyparis are perfect material for learning!  

Popoldan sem Primožu pomagal pri presajanju pacipres. Po letih ukvarjanja z njima se je odločil, da ju presadi v prvi bonsajski posodi, ki bi utegnili biti kar končni. Še posebej drugi posoda paše kot ulita! "Končno lahko rečem, da imam doma bonsaj," je pomodroval Primož. Pa je res. Zdaj bo imel še veliko več veselja do bonsajizma. Spet se je pokazalo, kako dober materijal za učenje so paciprese!
P.S.: This is TORA school!

P.S.: To je šola TORA! 

Ni komentarjev: