petek, 11. marec 2011

ZAČETEK

Traditionally I start spring works on my trees with small Prunus mahaleb, which is in my collection for last 15 years. Nothing special but it is one of my first trees. And we always remember first one! Next week I'll start for real. Spring is here and serious work on serious trees will begin! 

Že po tradiciji spomladanska opravila na svojih drevesih začenjam na mali rešeliki, ki je v moji zbirki že več kot 15 let. Nič posebnega, je pa ena mojih prvih. In te si vedno zapomnimo! Prihodnji teden se začenja zares. Pomlad je tu in začelo se bo resno delo na resnih drevesih!


Before that: Spain here I come!

Še prej pa na kratko v Španijo! 

Ni komentarjev: