nedelja, 06. marec 2011

PROGETTO DRUGIČ

This weekend we have a workshop by Progetto Futuro in Tora. Group of first year of school gathered together for a second time led by Ivo and his assistant Mauro. 10 students were soaking in the bonsai-knowledge, me and Raje were dealing with organization and we were happy for all good responses. It is unbelievable how obvious is a progress of all who are involved. We needed such a school. Now we are at the right path - Ivo Saporiti figured out the same conclusion. He tried to prepare students for final meeting in June, when director of Progetto Futuro school Enrico Savini is arriving in Tora.

Ta konec tedna se je na drugi seansi v Tori zbral prvi letnik šole Progetto Futuro. Pod vodstvom Iva in njegovega asistenta Maura je 10 študentov srkalo bonsajsko znanje; z Rajetom sva skrbela za organizacijo, vesela sva dobrih odzivov. Neverjetno je, kako se iz srečanja v srečanje vidi napredek vseh, ki sodelujejo. Takšno šolo smo enostavno potrebovali. Zdaj smo na pravi poti, je ob koncu ugotovil tudi Ivo Saporiti, ki je študente skušal čim bolje pripraviti na zaključno junijsko srečanje, ko v Toro prihaja direktor šole Enrico Savini.

Workshop led by Ivo Saporiti

We analyzed every tree in details

After two days of intense work on good material some trees already reached high level of development 
We had a good time!

This time I missed a big part of workshop due to other obligations, but I have seen enough that I can say: we did a new step forward!

Tokrat sem večino srečanja zaradi drugih obveznosti zamudil, a videl sem dovolj, da lahko trdim: za nami je nov uspešen korak naprej!

Ni komentarjev: