ponedeljek, 18. april 2011

BONSAI SLOVAKIA 2011


It was a wonderful weekend in Nitra, Slovakia. Olena and Vladimir Ondrejčik showed once again how great hosts they are. They organized exhibition Bonsai Slovakia for 14th time and invited bonsaists from all over the world. Bonsai Slovakia is more then ordinary exhibition, it is gathering of friends and exploring tastes. I am glad that I was part of this for second time; me and Raje were demonstrating in Friday.

Za mano je čudovit konec tedna v Nitri na Slovaškem. Olena in Vladimir Ondrejčik sta znova dokazala, da sta izjemna gostitelja. Že 14-ič sta organizirala razstavo Bonsai Slovakia in nanjo povabila bonsajiste z vsega sveta. Bonsai Slovakia je več kot običajna razstava, je druženje prijateljev in raziskovanje okusov. Vesel sem, da sem bil lahko že drugič del te družbe; z Rajetom sva demonstrirala v petek.


Nitra still has some socialistic wounds, but here and there you can find some pearl from the past. Fortified Basilica on the hill in old town is one of them. The interior is beautifully decorated, the true feast for the eyes and soul.

Nitri se še poznajo socialistične rane, toda tu in tam se le najde tudi kakšen biser iz preteklosti. Eden teh je gotovo utrjena bazilika na hribu v starem delu mesta. Notranjost je čudovito okrašena, prava paša za oči in dušo.

Me and Raje were representing Slovenia. There were also bonsaists from Slovakia, Venezuela, Colombia, Poland, Brazilia, Denmark, Lithuania, UK and more. We were on stage in Friday, together with Corin Tomlinson from UK and nice couple from Poland - Jaczek & Marta Pietakiewicz. Interview with Corin, the son of well-known Harry Tomlinson, you have one of his books for sure, will be published in next Literati. We were enjoying the demonstration and we were satisfied with result.

Z Rajetom sva torej na razstavi predstavljala Slovenijo. Tu so bili še bonsajisti iz Slovaške, Venezuele, Kolumbije, Poljske, Brazilije, Danske, Litve, Velike Britanije pa še koga sem najbrž pozabil. Z Rajetom sva si v petek delila oder s Corinom Tomlinsonom iz Velike Britanije in simpatičnim zakonskim parom Jaczek & Marta Pietakiewicz iz Poljske. Intervju s Corinom Tomlinsonom, sinom znanega Harryja Tomlinsona, gotovo imate kakšno od njegovih knjig, bo objavljen v naslednji številki Literata. Midva sva uživala, z rezultatom demonstracije sva bila zadovoljna."Are you serious?!"
"Saj ne misliš resno!?"Many demos are one of the attraction of exhibition in Nitra. You can see many different demonstrators, with many different styles, materials, knowledge. Unfortunately, the audience is a bit too reserved and there is no real interaction. So more time is left for the work! We missed Thursday demonstrations, but here are all others:

Prav številne demonstracije so ena od privlačnosti razstave v Nitri. Na odru se zvrstijo različni demonstratorji z različnimi slogi, materijali, znanjem. Žal je publika nekoliko preveč zadržana in ni prave interakcije. Je pa zato več časa za delo! Žal sva z Rajetom zamudila četrtkove demonstracije, zato pa so tu ostali:


Karim Alfaro,Venezuela

Exhibition is open for all, there is no selection. So, you can see beginners-trees, but also some masterpieces. All together more then 300 trees. Everybody can find something for himself ...

Razstava je odprta za vse, brez selekcije. Zato so na ogled drevesa začetnikov, pa tudi mojstrovine. Vsega skupaj več kot 300 dreves! Vsak najde kaj zase ...


Pinus sylvestris by Corin Tomlinson
Rdeči bor Corina Tomlinsona

Even though without table - the best tree of exhibition was this Olea europea by Jana Jandaskova
Čeprav slabo predstavljena (brez mizice in spremljevalne rastline) je bila za najboljše drevo izbrana oljka Jane Jandaskove


Pinus penthafylla by Piotr Cherniakowski was also awarded
Nagrajen je bil tudi beli bor Piotra CherniakowskegaEven suiseki-lovers find something for themselves.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji suisekijev.
Bonsai Slovakia is also about pots, a lot of beautiful pots and above all tea. Magic evening in tea-house of Ondrejčik family is always something special ...

Bonsa Slovakia pa so tudi posode, veliko lepih posod in predvsem čaj. Čarobni večer v čajnici Ondrejčikovih je vedno nekaj posebnega ...


Olena, Vladimir and all new and old friends - thank you again for wonderful weekend!

Olena, Vladimir in vsi novi in stari prijatelji, še enkrat hvala za čudovit konec tedna!

Ni komentarjev: