nedelja, 03. april 2011

JAMI

We, Raje and me, moved all yamadoris which are a year or more in pot and which are hungry for sun to a new location. The trees are better visible here. If you are looking for top class material - welcome!

Z Rajetom sva jamadorije, ki so v posodi leto ali več in si želijo sonca, preselila na novo lokacijo. Tu so bolje vidni in bolj padejo v oči. Če iščete vrhunski materijal - vabljeni na ogled!In the afternoon I finished wiring my azalea. In a year it did a big step forward, next spring I'll re-pot it into first bonsai pot. Until then new grafts will fill the empty space!

Popoldne sem do konca ožičil azalejo. V letu dni je napravila velik korak naprej, prihodnjo pomlad gre v prvo bonsajsko posodo. Do takrat bosta tudi cepiča že zapolnila prazen prostor!

2010

Today

Ni komentarjev: