sreda, 13. april 2011

RDEČI

Dejan was intending a basic course a year ago, now he was back to re-pot his little spruce. So, Dejan has passed a test - he was taking care of a tree successfully for one year! Now is time for buying a better material. To my great joy he buy a red pine ;-)! In Monday small group of my students gathered together at my place (desperately need a bigger working place!). Natasha and Joze helped Dejan with work on his pine. All three together were cutting needles, but the job was not done until dusk. This was one really bushy pine! We have only enough time left to wire the first branch.

Dejan je bil na začetnem tečaju pred letom dni, zdaj se je z smrekico s tistega tečaja oglasil za presajanje. Dejan je torej opravil test - eno leto je uspešno skrbel za drevo! Čas za nakup boljšega materijala. Na moje veliko veselje se je odločil za rdeči bor ;-) ! V ponedeljek se je pri meni zbrala četica učencev (definitivno potrebujem večjo delavnico!). Dejanu sta se pri delu na njegovem boru pridružila še Nataša in Jože. Trije so se spravili na čiščenje iglic, a ga do mraka komaj spravili v red. Tako zelo zaraščenega bora že dolgo nisem videl! Le še za ožičenje prve veje nam je ostal čas.


Dejan and me continued the work in Tuesday evening and finished it in three more hours. In between we listened to comments like we ruined the nice tree, but in the end this comments disappeared ... Dejan is now a happy owner of first good bonsai! If the tree had a nice nebari, then it would be a great one. But nevertheless the makeover is outstanding.  

Z Dejanom sva potem delo nadaljevala v torek zvečer in v treh urah dokončala delo. Vmes sva sicer poslušala pripombe, da sva prej lepo drevo uničila, a na koncu teh pripomb seveda ni bilo več. Dejan se lahko veseli svojega prvega resnejšega bonsaja! Če bi drevo imelo še spodoben nebari, potem mu pravzaprav ne bi manjkalo nič več. A kljub temu je preobrazba izjemna. 

Before ... 
After

Today it was time for yamadori-hunting. Tomorrow me and Raje will be traveling to Nitra, Slovakia, we are invited there as demonstrators.

Danes je bil čas za lov na jamadorije. Jutri sva z Rajetom na poti v Nitro, na Slovaško, kjer bova nastopila kot demonstratorja.

Ni komentarjev: