ponedeljek, 10. oktober 2011

EVA

Weekend with Van Meer was prolonged with Monday with Eva and Roland. Eva was attending a basic workshop. She is one of the few who did it as should be always: first some literature and then basic workshop. Tree from this workshop is her first. She get a right information and now she is ready for first independent steps into world of bonsai.

Konec tedna z Van Meerom se je podaljšal v ponedeljek z Evo in Rolandom. Eva je prišla na tečaj z začetnike in je ena redkih, ki se je v svet bonsaja odpravila tako, kot je treba: najprej nekaj literature, potem obisk tečaja - drevo s tečaja je namreč njeno prvo. Dobila je prave informacije in zdaj je pripravljena, da napravi tudi prve samostojne korake.


Together with Roland we prepared his great cascade for first exhibition. Photographs are not able to show all its beauty. Roland started with bonsai three years ago, like Eva he first attended a workshop at my place. Then he developed his skills really quickly. Cascade started its journey two years ago also at workshop at my place. And now it is ready for first show. Of course Roland take almost all credits: he chose the perfect pot, but the most important is that he take a really good care of the tree in this last two years. And now for both, the tree and Roland, the great moment is coming.

Z Rolandom sva na prvo razstavo pripravila njegovo izjemno kaskado. Fotografije žal ne morejo prikazati vse njene lepote. Roland se je začel z bonsajizmom ukvarjati pred tremi leti, ravno tako kot Eva se je najprej oglasil na tečaju pri meni. Od tu naprej se je razvijal z velikimi koraki. Kaskada je svojo pot začela pred dvemi leti, prav tako na delavnici pri meni in zdaj je pripravljena na prvo razstavo. Seveda ima Roland pri tem največ zaslug: izbral je odlično posodo, predvsem pa je v teh dveh letih za drevo odlično skrbel. In zdaj je za oba napočil velik trenutek! 


We worked on details, a little branch for a centimeter left or right, we prepared the pot and take care of the moss.

Delala sva na podrobnostih, vejica centimeter levo ali desno, priprava posode in mahu. Beauty will be shown in St. Veit, Austria, in this upcoming weekend!

Lepotica bo na ogled prihodnji konec tedna v St. Veitu v Avstriji! 


Ni komentarjev: