četrtek, 06. oktober 2011

TADEJA

OK, the life goes on, TORA school continues its mission. Tadeja came back for additional workshop, she decided that she want to know bonsaism. For that years are needed, but Tadeja is prepared to wait and learn.   

Dobro, življenje teče dalje. TORA nadaljuje z svojim poslanstvom. Tadeja se je vrnila na dodatni tečaj, odločena, da bonsajizem spozna do obisti. Zato so sicer potrebna leta, a Tadeja je pripravljena v svojo željo vložiti veliko časa.


With New Year in new atelier I'll start small group of students, who'll study bonsai seriously and they'll take their knowledge at very high level. I'll write about details later, but for now there is room for 5-6 students. As it is for now, Tadeja will be one of them.

Z novim letom v novem ateljeju nameravam ustanoviti ožjo skupino učencev, ki bi bonsajizem študirala podrobno in znanje dvignila na zelo visok nivo. Podrobnosti sicer še sledijo, a na začetku bo prostora za 5-6 ljudi. Tadeja bo kot vse kaže ena izmed njih.

Ni komentarjev: