ponedeljek, 17. oktober 2011

ST. VEIT

When one of your students gets a first prize on international exhibition - you can feel many things: joy, pride, but mostly it is confirmation of good work. Two years of work on Roland's cascade paid off.  Base, which we build on our workshop he upgraded with good work in his garden. With his talent and good eye for beauty he deserved this award. One of the experts asked Roland: "Is this import from Japan? It is great." Nope, it is not from Japan. Two years ago it was ordinary garden material, but even such questions are proof for quality. And first prize came on Roland's first exhibition. Even though that presentation of the tree wasn't perfect. We have a lot of reserve on this field. Roland, congratulations from my hart! 

Ko eden od tvojih učencev osvoji prvo nagrado na mednarodni razstavi, te preveva cela paleta občutkov: veselje, ponos, predvsem pa gre za potrditev dobrega dela. Dveletno delo na Rolandovi kaskadi se je obrestovalo. Osnovo, ki sva jo zgradila na najinih delavnicah je nadgradil z dobrim delom na svojem vrtu, z svojo nadarjenostjo in očesom za lepoto si je nagrado več kot zaslužil. Eden od poznavalskih obiskovalcev je Rolanda vprašal: "Uvoz z Japonske? Odlična je." Ni z Japonske, še pred dvema letoma je bila navaden vrtni materijal, ampak tudi to je dokaz, za kako kakovostno delo gre. In zmaga je prišla na prvi Rolandovi razstavi. Kljub pomankljivi predstavitvi drevesa, manjka dobra mizica, sploh je na tem področju še veliko rezerve. Roland, iz srca čestitke!

Also my Juniper was nominated. Tree needs some two seasons more to mature. As Roland said: this is new momentum to continue with hard work! Two months more and I'll move to new atelier ...

Tudi moj brin, ki mu za popolno sliko manjkata še dve sezoni rasti, je bil nominiran. Kot je rekel Roland: nov zagon za naprej! Še dva meseca in preselil se bom v novi atelje ...


Back home

P.S.: More pictures from St. Veit and about awards for Nik and other slovenian trees you can find here: http://www.bonsajklub.si/bonsajforum/viewtopic.php?f=13&t=3300

P.S.: Več slik iz St. Veita in tudi o Nikovi nagradi lahko vidite in preberete na tej povezavi: http://www.bonsajklub.si/bonsajforum/viewtopic.php?f=13&t=3300

3 komentarji:

Gregor Goričar pravi ...

Iskrene čestitke obema.

Anonimni pravi ...

Bravo Tomaž, čestitke tudi tebi! Prijeten občutek osebnega zadovoljstva, potrjevanja samega sebe-bonsajizma, ki teče po žilah, nagrajena drevesa .., nesebična pomoč, razdajanje, prenašanje znanja na druge, a ne da je?
A ni to pohvale vredno? Je. Smo ti hvaležni. Še tako naprej.

Tomaž Kovšca pravi ...

Hvala obema!