sreda, 19. oktober 2011

MIHA

Miha choose an interesting bonsai-way, tactic if you want. When we destroyed many trees simply by lack of patience, he take care of his yamadoris for many years, getting them ready for a big moment. Without any drastic and dangerous interventions! There is not many of them, who are prepared to wait a long time before yamadoris are ready. But this is the only way. We worked on Picea. After analysis it turned out as quite difficult material. From interesting old trunk two young branches with a lot of green mass were growing. The difference between young and old bark was huge, also the transition in tapering was big.   

Miha si je izbral zanimivo bonsajsko pot, taktiko če hočete. Namreč med tem, ko smo mnogi zaradi nestrpnosti in želje po hitrem rezultatu uničili mrsikatero drevo, je Miha svoje jamadorije doma leta in leta tenstal in jih pripravljal na veliki trenutek. Brez nevarnih drastičnih posegov! Malokdo je pripravljen toliko časa čakati, da jamadoriji dozorijo. A to je pravzaprav edina prava pot. Delala sva na smreki, ki se je po analizi izkazala za dokaj težek materijal. Iz zanimivega starega debla sta na vrhu rastli dve mladi košati veji. Razlika med mlado in staro skorjo je velika, velik je tudi preskok v ožanju.


The time was shortened by our interesting conversations, Miha now know all about importance of right wiring, there was even time for some philosophical wisdom.

Ob zanimivih debatah je čas hitro mineval, Miha je spoznal pomembnost pravilnega žičenja, čas je bil tudi za kakšno filozofsko modrost.


This is the result. We used the small branch for crown, the bigger one will stay on the tree as reserve. You can notice how compact and visually thicker is now tree, and how old it looks. It is much smaller then at the start of workshop, but visually is much bigger then at the start. Jins and shari at the right side are still intact, this will be done later. With chalk marked area will be drilled and smalled, by that the tapering will be much better.  

Rezultat je tu. Za krošnjo sva uporabila manjšo vejo, večja bo za zdaj ostala na drevesu kot rezerva. Lepo se vidi, kako je zdaj drevo bolj kompaktno in na pogled debelejše in s tem starejše. Je veliko manjše kot na začetku delavnice, a daje vtis veliko večjega drevesa, kot na začetku. Džini in šari na desni strani še niso obdelani, to pride na vrsto kasneje. S kredo označeni deli bodo obdelani in precej zmanjšani, s tem bo tudi ožanje optično veliko lepše.


Some minor corrections, Miha is there also for size-comparison.

Še nekaj popravkov, Miha pride prav tudi za vtis velikosti drevesa.


And the last photo. For Miha this was a great step forward, he stepped into a new world, world of miraculous transformations. And there is still one thing: this was one of the worst material in his collection of yamadoris. You can just imagine what is still hiding in his garden!

In še zadnja fotografija. Za Miho je bil to preskok, odprl se mu je nov svet, svet v čudežno preobrazbo dreves. Pa še nekaj: to je bila v bistvu njegova najslabša smreka med jamadoriji. Kaj vse še skriva njegov vrt si lahko le predstavljate! 


On the way home ...

8 komentarjev:

Andrej Arnšek pravi ...

Fenomenalno!

Miha Oberstar pravi ...

Jao. Zgledam ko čoban. Do prihodnjič bom malo shujšal, se postrigel in uredit za photo-shooting ;-)

Tóth-Szabó Balázs pravi ...

Hi! This is a very good transormation! Congratulations! Absulutely professional!
Greatings from Budapest!
Balázs

Tomaž Kovšca pravi ...

Thanks Balazs! There is much more coming on this blog, so keep reading! And, certanly you can join the TORA team, you'll be more then welcome.

Hvala Andrej! Miha, ti pa trenirat!

Evelina pravi ...

Utemeljen razlog za pozen prihod domov! Čestitam!

Miha Oberstar pravi ...

A trebušnjake misliš? :-)

Tóth-Szabó Balázs pravi ...

Tell me more about the TORA team! Tora is a japanese word, as I know. Or?
Balázs

Tomaž Kovšca pravi ...

No problem, I'll send you e-mail!