nedelja, 09. oktober 2011

VAN MEER

Last three days I spent with Hans Van Meer. Slovenian bonsai club organized a workshop with him. As his host I spent some great hours with him and I know now how great person he is. He is my new friend!

Zadnje tri dni sem preživel v družbi Hansa Van Meera. V okviru Slovenskega bonsaj kluba smo organizirali delavnico z njim. Kot njegov gostitelj sem s Hansom preživel kar nekaj uric in ga spoznal kot izjemnega človeka. Novega prijatelja!


On workshop I worked on interesting juniper with sharp lines.

Na delavnici sem delal na zanimivem brinu z ostrimi linijami.


It is a good starting point for a new half-cascade :-)

Dobro izhodišče za novo polkaskado :-)


After some work on dead-wood my concentration was gone and so I'll do the dead-wood in next phase of development. There is still a lot of green mas for safety, next year it will still be in a training pot. I feel, that it has a great future!

Po začetnem obdelovanju suhega lesa mi je zmanjkalo koncentracije in sem to prepusti naslednjim fazam razvoja. Na brinu je še ogromno zelenja za rezervo, prihodnje leto bo še preživel v trening posodi. Čutim, da ga čaka lepa prihodnost! 


Ni komentarjev: