ponedeljek, 17. september 2012

ČETRTEK

Autumn silently came to the garden, morning mist from the fog, trees are slowly preparing themselves for the winter ...

Jesen je tiho prišla v vrt, jutranje pršenje iz megle, drevesa se umirjajo in pripravljajo na zimo ...


Weekly workshop of Tora group will be in Thursday! See you!

Redna tedenska delavnica skupine Tora bo tokrat v četrtek! Se vidimo!

Ni komentarjev: