četrtek, 13. september 2012

PROJEKT

Another week and we met again in Tora atelier. Tomaž did some working hours on junipers left from NTC. He cut off all the wire. Three junipers are still available. Roland worked on dead-wood on his juniper, Marija did some work on her little double-trunk juniper. 
 
Teden je naokoli in v ateljeju smo znova ustvarjali. Tomaž je opravil nekaj ur dela z razžičenjem treh brinov, ki so še ostali od NTC in so še vedno na voljo. Roland je ustvarjal v suhem lesu na brinu, Marija pa urejala svoj mali dvodebelni brin.
 


 
 I started a new project with one of the NTC junipers. I saved it from all clumsily done wire, broken branches are healing. There are missing some important branches; the NTC candidate cut them off. But anyway, I feel this tree as a great challenge. We'll see in next three years ... 
 
Enega od brinov z NTC sem izbral tudi zase in z njim začenjam nov projekt. Rešen je nespretno navite žice, polomljene veje se pospešeno celijo. Manjka nekaj pomembnih vej, ki jih je kandidat na tekmovanju pač porezal. A vseeno sem drevo začutil. Morda tudi zato, ker je velik izziv. Bomo videli v naslednjih treh letih ...

 

Ni komentarjev: