petek, 07. september 2012

JAPONC

Weekly sessions of Tora group are back; the star of this week session was Matej. He returned from one month apprenticeship program in Japan. In next months he'll pass a new knowledge to the other members of the group and the level of knowledge will increase again. First informations were very interesting ...
 
Redna tedenska srečanja skupine Tora gredo s polno paro naprej. Zvezda tokratnega srečanja je bil Matej, ki se je vrnil z enomesečnega izobraževanja na Japonskem. Novopridobljeno znanje bo v naslednjih mesecih prelival na ostale člane skupine in znanje se bo spet dvignilo na še višji nivo. Že uvod je bil nadvse zanimiv ...
 
Matej closely monitoring the work on pine
 
Jože continued with his program in Tora school, he started his first project - of course on Chamaecyparis! There is a lot of work to do, but he has a lot of good spirit!
 
Svoje šolanje nadaljuje tudi Jože, ki je začel svoj prvi projekt - seveda je to grahasta pacipresa! Čaka ga veliko dela, a volje mu ne manjka.
 
Jože started with new project
 
If you want to join in, you are very welcome!
 
Če se želite pridružiti šoli, ste seveda dobrodošli!

Ni komentarjev: