petek, 14. december 2012

CESAR

Last night Tomaž and Miha came to atelier. Tomaž has started another step on his Chamaecyparis in broom style, first comes the detailed wiring, Miha has refined the dead wood on olive. If I would not tell, you would not know that the lower part of shari is added later, so that is tanuki! Miha has masterfully embedded it in a hollow tree.
 
Sinoči sta se v ateljeju oglasila Tomaž in Miha. Tomaž je začel drugi korak na svoji metlasti pacipresi, najprej je na vrsti podrobno žičenje, Miha pa je dodelal suh les na oljki. Če bi vam ne povedal, gotovo ne bi vedeli, da je spodnji del šarija dodan kasneje, da je tanuki! Miha ga je mojstrsko vdelal v votlo drevo.
 

 
On Tuesday,  at the reception organized by the Japanese Embassy in occasion of the emperor birthday, my Juniper was the king at the podium ...
 
V torek je na govorniškem odru ob sprejemu, ki ga ob cesarjevem rojstnem dnevu organizira japonsko veleposlaništvo, kraljev moj brin ...
 

 
(Foto: Roland Petek)
 

Ni komentarjev: