ponedeljek, 03. december 2012

GREGA

Grega is one of my students, who did not yet taken bonsai as the way of life, at least for now. He doesn't work on trees every day, his collection is not large, but he really enjoys to work on bonsai. We meet several times a year to shape a tree or two. This time it was the Cmamaecypris, which already got it's first pot:
 
Grega je eden od mojih učencev, ki vsaj za zdaj, bonsajizma še ni vzel za način življenja. Na drevesih ne dela vsak dan, njegova zbirka ni velika, vendar pa ob delu neizmerno uživa. Nekajkrat na leto se srečava, da urediva drevo ali dve. Tokrat je bila na vrsti pacipresa, ki je spomladi že dobila prvo posodo:
 
 
Given that it is already the first snow fell outside, and that the tree will be overwintered outdoors, we didn't tightened the Chamaecyparis till the end, but we just wired the main branches that have not yet stood in the desired position and left the crown slightly more uncombed ... The tree that spent the summer more freely is  shaped again and ready for winter. Difference between bonsai Grega brought to the studio, and bonsai, which he take home after three hours of work, is obvious!
 
Glede na to, da je zunaj že padel prvi sneg, in bo drevo prezimovalo na prostem, paciprese nisva "zategovala" do konca, ampak sva ožičila le glavne veje, ki še niso obstale v željeni poziciji in krošnjo pustila nekoliko bolj frfravo ... Drevo je potem, ko je preživelo bolj svobodno poletje spet urejeno in pripravljeno na zimo. Razlika med bonsajem, ki ga je Grega prinesel v atelje, in bonsajem, ki ga je po dobrih treh urah dela odnesel domov, je kar velika!
 

 
Meanwhile outside: almost real winter ...
 
Zunaj pa, kot rečeno, skoraj prava zima ...
 
 


Ni komentarjev: