nedelja, 02. december 2012

DUŠAN

On his third visit to my studio Dušan finished his first tree - Chamaecyparis on which is always a lot to do. Next season Dušan will concentrate on pinching and general maintenance and of course the finding of a suitable pot will also be one of the tasks.

Dušan je na svojem tretjem obisku mojega ateljeja dokončal svoje prvo drevo - hvaležno pacipreso, s katero je vedno veliko dela. Naslednjo sezono bo v ospredju vršičkanje in splošno vzdrževanje ter seveda iskanje primerne posode.


TORA School announces dates of workshops for beginners and intermediate courses. In December we recognize 10% discount on all courses, so do not miss out! Workshops for beginners are scheduled for 8th and 22nd December (Saturdays), the intermediate courses will be at 9th and 23d December (Sundays). Applications and additional information on: tora.bonsai@gmail.com
or call +38641 241224. WELCOME!

Šola TORA razpisuje termine za začetne in nadaljevalne tečaje. V decembru priznavamo 10% popust na redne cene tečajev, zato ne zamudite! Termina začetnih tečajev sta 8. in 22. december (sobota), termina nadaljevalnih pa 9. in 23. december (nedelja). Prijave in vse dodatne informacije na: tora.bonsai@gmail.com ali pokličite 041 241224. VABLJENI!!!
Ni komentarjev: