četrtek, 21. februar 2013

POLŽEK

Sometimes things in the studio happen so fast or there is so many things going on, that I can't document everything with my camera. Last night I missed how Matej started to style the Snail, and how Andrej cut and cut the needles on mugo pine shohin size, I missed also how Miha continued to wire the Chamaecypris (but he's really quite close to the end :-)), but I manage to capture how Tomaž worked on pine. Well, I also did take a photo of Matej, when he studied the new little spruce. But once the projects will be 'finished', I will be ready!
 
Včasih se v ateljeju stvari dogajajo tako hitro, ali pa jih je toliko, da ne utegnem vsega dokumentirati tudi s fotoaparatom. Sinoči mi je tako ušlo, kako je Matej začel ustvarjati Polžka, pa kako je Andrej strigel in strigel iglice na mugotu šohin velikosti, tudi Miha je mimo fotoaparata še naprej žičil pacipreso (ampak je res že čisto blizu konca :-) ), le Tomaža pri delu na boru mi je uspelo ujeti. No, pa Mateja, ko je študiral novo smrekico. Ko bodo projekti "dokončani", mi gotovo ne bodo ušli!
 

 

Ni komentarjev: