četrtek, 05. september 2013

PRIMOŽEVA

Autumn season in TORA bonsai school is already in full swing. We started with the regular weekly meetings of the Central Group. Aleš, Nataša and Miha worked on the new and continued to work on old projects.
 
Jesenska sezona v šoli TORA je že v polnem teku. Začeli smo z rednimi tedenskimi srečanji centralne skupine. Aleš, Nataša in Miha so se oglasili in začenjali nove oz. nadaljevali stare projekte.
 

 
Nataša will complete wiring of this pine at the following workshops, and then, of course, I'll show the whole story.
 
Nataša bo na naslednjih delavnicah dokončala žičenje tega bora, takrat seveda sledi celotna zgodba.
 
 
Primož's spruce already has a long story, today we did a step further by working on dead wood and detailed wiring. If we had a dark background, the photo would show a completely different tree, now the spruce looks much more empty than it actually is. But in any case, there is still a season or two before it will be suitable for the preparation for the exhibition.
 
Dolga pa je že zgodba Primoževe smreke, ki je danes napravila še en korak naprej z urejanjem suhega lesa in podrobnim žičenjem. Če bi imela temno ozadje, bi fotografija pokazala čisto drugačno drevo, tako pa smreka zgleda veliko bolj prazna kot je v resnici. A v vsakem primeru jo čaka še sezona ali raje dve gostitve, preden bo primerna za pripravo na razstavo.
 
October 2010 - before first intervention
 
October 2010 - after first intervention
 
Todaj - before styling

Today - after styling

With happy owner

PS: In the last days I often thought about fact that in all my bonsai career I have not created a good bonsai. Or rather bonsai that overall Internet audience would like ;-) There is no  posts on forum without comments: this must be done so and so, if done this and that it would be better tree ... This will require continued efforts. Maybe once I'll manage to do it, nevertheless :-) :-)
 
P.S.: V zadnjih dneh mi je velikokrat prišlo na misel dejstvo, da v vsej svoji bonsajistični karieri še nisem ustvaril dobrega bonsaja. Ali bolje rečeno bonsaja, ki bi bil všeč celotnemu internetnemu občinstvu ;-)  Še nobena objava na forumu SBK namreč ni minila brez komentrja: tole bi bilo pa treba napraviti tako, to bi pa jaz drugače, če bi napravil to in ono, bi bilo drevo boljše ... Zato se bo treba še naprej krepko truditi. Morda pa mi nekoč vendarle uspe :-) :-) 

2 komentarja:

Andrej Jeznik pravi ...

mislim da taksnega bonsaja ne mores ustvarit, ker nimamo vsi istega okusa...
lahko bi recimo ustvaril bonsaj, ki bi bil vsec vecini, ampak potem je spet vprasanje, ce bi bil sploh tebi vsec?

prav komentarji/opazke/kritike so tisto, kar ti da mislit - s tem izpopolnjujes svoje znanje in posledicno ustvaris boljsi bonsaj.

Tomaž Kovšca pravi ...

točno tako; p.s. je bil mišljen provokativno, saj si opazil smeške, ne? Brez izpostavljanja javnosti ni napredka. Moramo pa ločiti med konstruktivno kritiko in kritikanstvom ...