sreda, 30. april 2014

VAN MEER

This was a perfect weekend. When bonsai friends like Hans van Meer are here It couldn't be different. We had a lot of fun! My friends and students Roland Petek and Janez Oblak even organized a workshop with Hans and members of Slovenian bonsai club enjoyed his way of teaching. Great stuff!
 
To je bil popoln vikend. Ko te obiščejo bonsajski prijatelji kot je Hans van Meer, potem ne more biti drugače. Bilo je zelo zabavno! Prijatelja in študenta Roland Petek in Janez Oblak sta celo organizirala delavnico s Hansom in člani Slovenskega bonsaj kluba so uživali v njegovem ​​načinu poučevanja. Zelo dobro!
 
Hans van Meer performing his famous "van Meer" technique, carefully observed by members of SBC
 
 
Anyhow, season in Tora bonsai school is still going on, we had a lot of new students this year!
 
Kakorkoli, sezona v šoli Tora je še vedno v teku, to leto imamo veliko novih študentov!
Ni komentarjev: