sobota, 13. september 2014

NOVA SEZONA

International bonsai school Tora started a new season. At first meeting of central group we already did a lot of bending, wiring and other usual bonsai stuff. There are interesting autumn and winter ahead!
 
V mednarodni bonsajski šoli Tora smo začeli z novo sezono. Že na prvem srečanju centralne skupine smo opravili veliko krivljenja, žičenja in drugih običajnih bonsajskih del. Obeta se zanimiva jesen in zima!

 Miha started a new project with this Pinus sylvestris. First bending; now the tree must rest
 
 
 
P.S.: Next session of central group will be in THURSDAY, 18, September. Welcome!
 
P.S.: Naslednje srečanje centralne skupine bo v ČETRTEK, 18. septembra. Vabljeni!

Ni komentarjev: