četrtek, 26. marec 2015

NIK

I put together a short video about Nik's demo. He was a guest of TORA international bonsai school. We'll continue with demos of different artists in our school in future too!
 
Tu je kratek video o Nikovi demonstraciji. Bil je gost šole TORA. Tudi v prihodnosti bomo še prirejali demonstracije različnih bonsajistov!
 
 

Ni komentarjev: