nedelja, 24. oktober 2010

NE DELJA

Tomaz, one of my students, won a jack pot: he is a proud owner of almost 50 junipers which were yesterday still growing in a concrete container in nearby city. Even I would be smiling in such case ...

Tomaž, eden mojih učencev, je zadel glavno nagrado: postal je ponosni lastnik skoraj 50-ih kitajskih brinov, ki so še včeraj rasli v mestnem koritu. Tudi meni bi se ob takem dobitku smejalo ...I was helping with cleaning and re-potting; in good company the hard working day was soon over and we couldn't complete our job. But junipers will be re-potted in following days. All of them were digged out with compact root ball, so there is no worries.  

Pomagal sem pri čiščenju in sajenju v posode; ob dobri družbi se je dan hitro prevesil v večer in dela žal nismo mogli dokončati. Toda brini bodo v naslednjih dneh vseeno dobili nov dom. In ker so vsi po vrsti izkopani s skoraj celotno koreninsko grudo, ni nobene bojazni.

Re-potting was a city attraction, if someone would be helping would be OK too :-). But even with some cheering it was fine to work. We moved most of the junipers in the pots.   

Presajanje je bila atrakcija za ves kraj, če bi kdo posodil kakšno roko ne bi bilo nič narobe :-) , ampak tudi ob vzpodbujanju je bilo lažje delati. Večina brinov se je preselila v posode.


Tomaz has more then enough work for some years now. He said, that he'll get even better material. Super! He'll sell some junipers in the future for sure, but we must wait first and be sure that junipers survived. Then Tomaz will be available for all informations!

Tomaž ima za naslednjih nekaj let več kot dovolj dela. Pravi, da bo kmalu lastnik še boljšega materijala. Odlično! Prav gotovo bo v prihodnosti kak brin tudi naprodaj, a najprej je treba počakati  na vkroninjenje. Potem pa bo Tomaž na voljo za vse informacije!

1 komentar:

Miha Oberstar pravi ...

No, to pa je skrunitelj !!! ;-)