četrtek, 14. oktober 2010

ZLATO

Today I was a guest in kingdom of Larix. Everything is sparkling of gold there and golden needles are snowing from the sky. Smell of incoming winter, of first snow, is in the air. Ancient giants with harsh bark are saluting by-passers. Raje did fight with a new monster and he was a winner in this battle. Perfect day!

Danes sem bil gost v kraljestvu Macesna. Vse se blešči od zlata, z neba snežijo zlate iglice. Vonj po zimi, po prvem snegu je v zraku. Na vsakem koraku te pozdravljajo večstoletni očaki s hrapavo skorjo. Raje se je ruval z novo beštjo in iz boja izšel kot zmagovalec. Popoln dan.

Ni komentarjev: