ponedeljek, 12. marec 2012

AZALEJA

Last three days I was working on azalea. Since it came in to my garden as stump without pot, it stepped a few nice steps forward. I am building the crown slowly from inside, I am taking care of every single branch, giving it movement. Last year I grafted two missing branches. They are developing nicely and they will fill out the crown. This time the fine wiring and shaping was my task.   

Zadnje tri dni sem se ukvarjal z azalejo. Od leta 2009, ko je prišla v moj vrt kot štrcelj brez posode, je napravila že kar nekaj lepih korakov naprej. Krošnjo gradim počasi, od znotraj navzven, vsaki veji posvečam veliko pozornosti s tem, da ji dam potrebno gibanje. Dve manjkajoči veji sem lani cepil in cepiča se lepo razvijata. Kmalu bosta popolnila krošnjo in silhueta bo počasi že prava. Tokrat je bilo na vrsti natančno žičenje in oblikovanje:

Azalea 2010

Azalea 2012 - before

Azalea 2012 - after wiring


Later I re-potted it in to first bonsai-pot. Because it is still potted to high the pot optically seems to small. But because of root-ball I couldn't pot it lower. When I'll lower the root-ball in next few years this pot might be just right. We'll see ;-)

Kasneje sem azalejo še presadil v prvo bonsajsko posodo. Ker je posajena veliko previsoko, saj zaradi koreninske grude nižje ni šlo, posoda optično deluje premajhno. Toda, ko bom drevo v nekaj sezonah znižal, bo posoda najbrž kar prava. Bomo videli ;-).As I finished re-potting Boštjan came in and his mugo pine did a first step towards final goal ...

Ravno ko sem končal s presajanjem se je oglasil še Boštjan in njegov mugo je napravil prvi korak proti končnemu cilju ...


Ni komentarjev: